شاخه ها

آمار لحظه اي

افراد آنلاين : 10
بازديد امروز : 157
بازديد كل : 169283
بازديد كننده كل : 163386
IP شما : 54.87.77.15

بیمه و مسئولیت مدنی

بیمه و مسئولیت مدنی

بیمه و مسئولیت مدنی -کار تحقیق حقوق - قوانین مربوط به مسوولیت مدنی-رابطه سببیت واثبات آن- تعریف قرار داد بیمه مسئولیت مدنی

3 بیمه و مسئولیت مدنی (کار تحقیق حقوق) حجم فایل ::88 کیلو بایت
8 بیمه و مسئولیت مدنی (کار تحقیق حقوق) دسته بندی:: رشته حقوق
microsoft office 2007 word logo بیمه و مسئولیت مدنی (کار تحقیق حقوق)فرمت :Word
4 بیمه و مسئولیت مدنی (کار تحقیق حقوق) صفحات ::96
اين محصول به صورت فايل مي باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابليت دانلود دارد.
لينک دانلود محصول هم به نشاني ايميل شما ارسال مي گردد و نيز در صفحه حساب شخصي شما ذخيره مي گردد.

جزییات بیشتر


8,000 تومان

199 قلم موجودی

30 محصولات دیگر در همان شاخه:

فهرست در پایین صفحه

بخشی از مقاله :

گفتاراول:کلیات
حقوقدانان درپی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضررزدن به دیگری برنیاید وهرگاه فردی به دیگری ضرری رساندمکلف باشدکه آثارناشی ازعمل خودرابپذیردوجبران خسارت به فردمتضرربنمایدبه شکلی که وضعیت ایجادشده رابه حالتی که درسابق بوده اعاده دهد.حقوقدانان معتقدندبایدقواعدی وجودداشته باشدکه بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرروخسارتی که به زیان دیده واردشده است جبران شودلذادرعرصه زندگی اجتماعی نبایدفردزیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به اوجبران نشده باشد.عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست.چه اگردرجامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده ونیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نمایدویا قاعده ای باشدکه وی راملزم نمایدامااگراین قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشدبنظرمی رسدحق وحقوق شوخی بیش نیست یامفهومی ذهنی که عینیت نداردوتنهادرگوشه ای ازذهن درامیدحیات باقی مانده است پس هم بایدقاعده الزام آوروجودداشته باشدوهم ضمانت اجرایی که ازاین قاعده حمایت ژرف بکند.قاعده وضمانت اجرایی که حق رادرمقابل دیدگان همه به نمایش بگذاردوآن را ازمفهومی دورکه قابل دسترس به مفهومی نزدیک وملموس مبدل کندوهمین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اندتا به آنچه درفوق اشاره گردیدجامه عمل بپوشاند.

گفتاردوم:مسوولیت مدنی
بحث مسوولیت مدنی امروز چنان گسترش یافته است که دامنه آن ازحقوق خصوصی فرارفته است1. ومباحثی رادرحقوق مدنی وبین الملل نیزبه خوداختصاص داده است.چیزی که دیروزدرجامعه مرکزهمه روابط بشمارمیرفت مراحل قراردادهابودامروزه اگرنتوایم بگویم مرکزوکانون روابط اجتماعی مسوولیت مدنی است حداقل می توان گفت که یک رقیب سرسخت برای اصل قراردادها قراردادهابوجودآمده است،حقوقدانان امروزی معتقدندمرکزحقوق،مسوولیت مدنی است.
الف)تعریف مسوولیت مدنی:
ازسوی حقوقدانان تعاریف متعددی درموردمسوولیت مدنی به شرح زیرشده است2:
دکترعبدالمجیدامیری قائم مقامی می گوید«درزبان حقوقی جز در موارد استثنائی منظور ازمسوولیت مدنی تعهد جبران خسارت است »دکترحسینقلی حسینی نژاد می گوید:«الزام به ترمیم نتایج وارده مسوولیت مدنی است»فهرست مطالب:

فصل اول – مسوولیت مدنی
گفتاراول:کلیات
گفتاردوم:مسوولیت مدنی
گفتارسوم قوانین مربوط به مسوولیت مدنی

فصل دوم:ارکان مسوولیت مدنی
گفتاراول وجودضرر
گفتاردوم:ارتکاب فعل زیانبار
گفتارسوم رابطه سببیت واثبات آن

فصل سوم:بیمه
گفتاراول :عقدبیمه
گفتار دوم: انواع بیمه
گفتار سوم الف) تعریف قرار داد بیمه مسئولیت مدنی
گفتار چهارم:مفهوم دارنده و شخص ثالث:
گفتار پنجم :الف) دامنه مسئولیت:
گفتار ششم:الف ) دعوی جبران خسارت:هنوز نظری ارسال نشده است.

سبد خرید  

بدون محصول

ارسال 0 تومان
مجموع 0 تومان

پرداخت

خبرنامه