پایان نامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها بر مبنای استاندارد ISO 17025

بخشی از پایان نامه ( پایان نامه رشنه مدیریت – پایان نامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها بر مبنای استاندارد ISO 17025 در شرکت ایتراک)

Iran Test & Research Auto Co. (ITRAC)

مقدمه:

استاندارد بین المللی ISO / IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO / IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه گردیده است , اکنون جایگزین هر دو آنها شده است . استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی ۱۷۰۲۵ که بر اساس استاندارد بین المللی فوق تدوین شده است , شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و برقرار نگه می دارند و از نظر فنی صلاحیت داشته و نیز قادر به فراهم کردن نتایج فنی معتبر می باشند .

مراجع تأیید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می شناسند بایستی این استاندارد را به عنوان مبنای تأیید صلاحیت بکار برند . در بند ۴ الزامات مربوط به مدیریت صحیح و در بند ۵ الزامات مربوط به احراز صلاحیت فنی جهت نوع آزمون ها و یا کلایبراسیون هایی که آزمایشگاه به عهده می گیرد , مشخص می شود .

بکار گیری روز افزون سیستم های کیفیت عموماً باعث افزایش نیاز به حصول اطمینان از این امر شده است که آزمایشگاه هایی که بخشی از یک سازمان بزرگتر می باشند یا خدمات دیگری هم ارائه می نمایند, قادر به اجرای سیستم کیفیتی هستند که با استانداردهای ایران – ایزو ۹۰۰۱ و ایران – ایزو ۹۰۰۲ و نیز با این استاندارد منطبق می باشد . بنابراین سعی شده است که تمامی آن دسته از الزامات استانداردهای ایران – ایزو ۹۰۰۱ و ایران – ایزو ۹۰۰۲ مرتبط با دامنه شمول خدمات آزمون و کالیبراسیون که در سیستم کیفیت آزمایشگاه منظور شده است , در این استاندارد در نظر گرفته می شود .

آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیونی که الزامات این استاندارد را برآورده نمایند الزامات استانداردهای ایران – ایزو ۹۰۰۱ و ایران – ایزو ۹۰۰۲ را نیز برآورده خواهند نمود .

گواهی انطباق با استانداردهای ایران – ایزو ۹۰۰۱ و ایران – ایزو ۹۰۰۲ فی نفسه حاکی از صلاحیت آزمایشگاه در فراهم کردن و ارائه داده ها نتایج فنی معتبر نخواهد بود

پایان نامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها بر مبنای استاندارد ISO 17025

.
۱- در این استاندارد واژگان فارسی « باید » و « بایستی » به ترتیب معادل واژگان انگلیسی ” shall “ و ” should “ بکار رفته است .
در صورتی که آزمایشگاه ها الزامات این استاندارد را برآورد ه نمایند وتوسط مرجعی تأیید صلاحیت شوند که دارای موافقت نامه شناسایی متقابل با مراجع هم تراز خود در سایر کشورهای استفاده کننده از این استاندارد باشند , پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون کشورها تسهیل می گردد .
بکارگیری این استاندارد همکاری میان آزمایشگاهها و سایر سازمان ها را تسهیل و به تبادل اطلاعات و تجارب و نیز به هماهنگ کردن استانداردها و روش های اجرایی کمک می کند .

اصطلاحات و تعاریف:

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف آن ها که در ISO / IEC Guide 2 و در استاندارد ملی ۴۷۲۳ آمده است بکار می روند . یادآوری – تعاریف کلی مربوط به کیفیت در استاندارد ایران – ایزو ۸۴۰۲ مندرج است . ولی در ISO / IEC Guide 2 تعاریفی آمده است که اختصاصاً مربوط به استاندارد کردن , گواهی کردن و تأیید صلاحیت آزمایشگاهها است . هرگاه تعاریف مندرج در استاندارد ایران – ایزو ۸۴۰۲ با تعاریف مندرج در ISO / IEC Guide 2 یا تعاریف استاندارد ملی ۴۷۲۳ متفاوت باشد , تعاریف ISO / IEC Guide 2 و تعاریف استاندارد ملی ۴۷۲۳ ترجیح دارند .

فهرست مطالب

– مقدمه ۶ تا ۷
۱ الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون ۸ تا ۴۶
۲ ۲ الزامات سیستمی ۴۷ تا ۱۶۶
۲-۱ نظام کنترل مدارک و سوابق ۴۷ تا ۶۴
۲-۱-۱ دستورالعمل نحوه تهیه مدارک سیستم مدیریت کیفیت ۴۷ تا ۵۳
۲-۱-۲ رویه کنترل مدارک و سوابق ۵۴ تا ۵۹
۲-۱-۳ دستورالعمل کنترل مدارک فنی ۶۰ تا ۶۴
۲-۲ نظام مدیریت سفارشها و قراردادها ۶۵ تا ۸۹
۲-۲-۱ دستورالعمل گردش کار آزمونها ۶۵ تا ۷۸
۲-۲-۲ دستورالعمل عقد،پیگیری،کنترل و بازنگری قراردادها ۷۹ تا ۸۹
۲-۳ نظام خرید و تدارکات ۹۰ تا ۱۱۴
۲-۳-۱ دستورالعمل کنترل خرید اقلام و تجهیزات ۹۰ تا ۱۰۰
۲-۳-۲ آیین نامه معاملات ۱۰۱ تا ۱۰۷
۲-۳-۳ رویه تنخواه گردان ۱۰۸ تا ۱۱۴
۲-۴ رویه ارزیابی پیمانکاران فرعی ۱۱۵ تا ۱۳۳
۲-۵ دستورالعمل رسیدگی به شکایات و نظرسنجی از مشتریان ۱۳۴ تا ۱۳۹
۲-۶ کنترل عدم تطابق اقدام اصلاحی و پیشگیرانه ۱۴۰ تا ۱۵۳
۲-۶-۱ رویه بهبود مستمر فرآیندها( اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ) ۱۴۰ تا ۱۴۴
۲-۶-۲ دستورالعمل نظام پیشنهادات ۱۴۵ تا ۱۵۳
۲-۷ ممیزی داخلی ۱۵۴ تا ۱۶۶
۲-۷-۱ رویه ممیزی داخلی ۱۵۴ تا ۱۶۲
۲-۷-۲ رویه شرایط ممیزین داخلی نظام مدیریت ۱۶۳ تا ۱۶۶

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 − 4 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0