پایان نامه رضایت شغلی معلمان و عوامل مؤثر بر آن

پایان نامه رشته علوم تربیتی در مورد عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان در مقطع کارشناسی

تهیه و تنظیم : یاسر کوشکی yaserkoshki@yahoo.com

به صورت کامل همراه پرسشنامه های پایان نامه

بخشهای از پایان نامه :

اهداف تحقیق رضایت شغلی معلمان:

 

رضایت شغلی بعنوان عاملی که در موفقیت شغلی تأثیر بسزایی دارد و باعث افزایش کارآیی و احساس رضایت فردی می شود و از طرف دیگر، عدم رضایت نیز باعث کم کاری، غیبت و سهل انگاری شده و حتی در درجات بالاتر می تواند اثرات نامطلوب و مخربی بر برنامه ریزیها داشته و آن را مواجه با شکست می سازد، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. با ایجاد زمینه مناسب برای رشد رضایت شغلی معلمان فرایند تعلم و تربیت در بستر مناسب تری صورت خواهد گرفت موضوع پژوهش حاضر بررسی رضایت شغلی معلمان دبیرستان شهرستان کوهدشت و عوامل مؤثر بر آن می باشد.

پژوهشهایی از این نوع، می تواند نارسایی شغلی معلمان را مشخص سازد و در جهت حمایتهای لازم و صنفی رافع مشکلات ناشناخته آنان باشد. پس می توان هدف کلی از انجام پژوهش حاضر را شناخت میزان رضایت شغلی معلمان شهرستان کوهدشت و عوامل مؤثر بر آن می باشد. با دستیابی به هدف مزبور می توان رهنمودهای مفید و مؤثری برای برنامه ریزیهای آینده آموزش و پرورش ارائه داد از این طریق زمینه مناسبی را برای افزایش کارایی معلمان فراهم نمود.

 

سوال اساسی تحقیق

سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: “چه عواملی در رضایت شغلی معلمان مؤثر است؟

 

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین سبک مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی معلمان رابطه معنی داری وجود دارد.

 

فرضیه های فرعی:

بین تصمیم گیری و رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد .

بین اجرای تصمیمات اتخاذ شده و رضایت شغلی معلمان رابطه معناداری وجود دارد.

بین اعتماد و اطمینان کاری مدیران به معلمان و رضایت شغلی آنان رابطه معناداری وجود دارد .

عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان

عوامل موثر بر رضایت شغلی معلمان

بیان مساله:

 

با توجه به نقش کلیدی بهره‌وری در رشد اقتصادی – اجتماعی، می‌توان گفت توجه به ارتقای بهره‌وری در سازمان‌ها و شرکت‌ها (اعم از تولیدی یا خدماتی) سبب می‌شود که میزان استفاده از مواد اولیه و واسطه از طریق کاهش مستمر ضایعات در سطح بهینه تعیین گردد، حد سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ایجاد تحولات لازم در زمینه تجهیزات، ماشین‌آلات و فناوری روز مشخص گردد، میزان مورد نیاز به نیروی کار از طریق ارتقای مهارت‌ها در سطح مطلوب تعیین گردد و در نهایت برونداد سازمان با هزینه قابل رقابت، افزایش پیدا کند.

به این ترتیب مدیریت می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای برونداد سازمان ایفا کند و زمینه‌های رشد و تعالی دستگاه تحت نظارت خود را فراهم سازد. در نهایت نیز با ارتقای بهره‌وری، تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و مشابه کاهش پیدا می‌کند، تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و قدرت رقابت بنگاه اقتصادی در بازارهای داخلی و فرامرزی ارتقا یافته و توان صادرات و حضور مؤثر در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد.

با توجه به نقش مؤثری که ارتقای بهره‌وری در بهبود برونداد سازمان دارد، تلاش برای دستیابی به این امر روز به روز توسعه یافته است. پدیده مدیریت (اداره کردن امور) مربوط به روزگار اخیر نیست، بلکه از دیرباز بشر متوجه این امر شده است که برای رسیدن به یک هدف، لازم است تا با بسیج تمامی امکانات و رهبری آن به سوی هدف مشخص اقدام کند. اما باید توجه داشت که شیوه رهبری و مدیریت در هر جامعه‌ای به ساخت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن بستگی دارد.

 

مدیریت یکی از انواع پیچیده فناوری بشریت است که انسان از آغاز زندگی اجتماعی خود، همواره از آن در عرصه‌های مختلف زندگی استفاده نموده و با تغییر و تحول محیط اجتماعی، فناوری مدیریت نیز دستخوش تغییرات زیادی شده است. به عبارت دیگر هر قدر محیط اجتماعی در فرآیند زمان پیچیده‌تر می‌شود، به تبع آن به کارگیری فناوری مدیریت نیز پیچیده‌تر خواهد شد.

با این وصف، ایجاد توسعه نظام‌های مدیریت پیشرفته، لازمه اداره یک مجموعه گسترده می‌باشد که در این میان نقش «نظام مدیریت مشارکتی»، اهمیت بسیاری دارد. ایجاد محیط مناسب و فرصت برای مشارکت فکری کارکنان در امور سازمان به صورت داوطلبانه و برخوردار کردن آنان از ثمرات مادی و معنوی از اهم اهدافی است که در این نظام دنبال می‌شود.

هدف اصلی نظام مدیریت مشارکتی، توسعه ارزش‌های انسانی کلیه کارکنان و استفاده از هوش، استعداد و خلاقیت آنها در راستای اهداف شرکت است. با همفکری و همدلی بیشتر و استفاده از امکانات موجود می‌توان بهره‌وری و در نهایت برونداد هر سازمان را ارتقا داد.

 

به عقیده کارشناسان، ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی – اجتماعی موجب می‌شود که از امکانات و سرمایه‌گذاری‌های موجود، حداکثر بهره‌برداری برای افزایش برونداد سازمان (تولیدی یا خدماتی) صورت گیرد و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد. در این صورت از مجموعه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، حداکثر استفاده صورت می‌گیرد و در مجموع اقتصاد ملی منابع بیشتر برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی که پیشتر ممکن نشده، فراهم خواهد شد، زیرا نیاز به سرمایه‌گذاری جدید در راستای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و تأمین کمبودهای موجود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی سبب خواهد شد که مهارت‌های نیروی کار تقویت گردد و زمینه مساعد برای شکوفایی استعدادها، خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها فراهم گردد. در همین حال بهره‌گیری از نیروی انسانی در سطح بهینه در سازمان‌ها سبب می‌شود که از یک سو هزینه‌های نیروی کار تقلیل یافته و رقابت‌پذیری آن سازمان افزایش یابد و از سوی دیگر از ضایعات ناشی از تجمیع نیروی انسانی فاقد مهارت و مزاحم برای یکدیگر، جلوگیری شود و مدیریت و نظارت بر نیروی کار تسهیل گردد.

کارشناسان عقیده دارند که ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی به مفهوم از دست رفتن مشاغل نیست،بلکه درفرایندارتقای بهره‌وری همواره منابع جدیدی برای سرمایه ‌گذاری‌ها تازه در دسترس خواهد بود که زمینه اشتغال پویایی را در جامعه فراهم می‌آورد. از سوی دیگر نیروی کار برای دستیابی به بهترین فرصت شغلی همواره تلاش دارد که بهره‌وری خود را از طریق کسب آموزش‌ها و مهارت‌های لازم افزایش دهد. لذا ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی نه‌تنها تهدیدی برای اشتغال نیست، بلکه عاملی در راستای توسعه نیروی انسانی است.

 

فهرست مطالب::

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه۲

بیان مساله۵

اهمیت و ضرورت تحقیق۹

اهداف تحقیق۱۰

سوال اساسی تحقیق۱۱

فرضیه های تحقیق۱۱

فرضیه اصلی۱۱

فرضیه های فرعی۱۱

تعاریف عملیاتی۱۱

فصل دوم:ادبیات و زمینه تحقیق

 

مقدمه۱۸
مدیریت مشارکتی۱۹

فرهنگ سازمانی، عوامل تعیین کننده۲۱

تاریخچه۲۳

مدیریت مشارکت جو چیست؟ ۳۱

چرا مدیریت مشارکت جو۳۱

پیش نیازهای مشارکت    ۳۳
سطوح مشارکت    ۳۴
ویژگیهای نظام مدیریت مشارکتی    ۳۵
نظام پیشنهادها در بخش دولتی ایران    ۳۸
پیش فرضهای نادرست در مورد مشارکت کارکنان    ۳۹
مدیریت مشارکتی درایران    ۴۲
مؤلفه های مدیریت مشارکتی    ۴۹
گرایش به عدم تمرکز    ۴۹
مدیریت مشارکتی در سازمانها    ۵۰
مشارکت    ۵۱
فلسفه مشارکت    ۵۳
الگوی مشارکت    ۵۶
مقتضیات مشارکت    ۵۷
سرشت مشارکت کارکنان    ۶۰
پیش نیازهای مشارکت    ۶۳
محدودیتهای مشارکت    ۶۴
مشورت و شورا    ۶۶
برخی نتایج عمده نظام مدیریت مشارکتی    ۶۸
کوهدشت    ۶۹
دبیرستانهای کوهدشت    ۷۱
پیشینه تحقیق    ۷۳
نتیجه گیری از فصل دوم    ۷۷

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه    ۸۴
روش تحقیق    ۸۴
جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری    ۸۴
ابزار گردآوری     ۸۵
ابزار اندازه گیری (تجزیه و تحلیل) اطلاعات    ۸۵

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    ۸۷
بررسی و توصیف سوالهای تحقیق    ۸۸
نتیجه گیری کلی از سوالهای تحقیق    ۱۰۸

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه    ۱۱۴
نتیجه گیری از فرضیه های تحقیق    ۱۱۴
نتیجه گیری از فرضیه فرعی ۱    ۱۱۴
نتیجه گیری از فرضیه فرعی ۲    ۱۱۵
نتیجه گیری از فرضیه فرعی ۳    ۱۱۶
نتیجه گیری از فرضیه اصلی    ۱۱۷
یافته های چند تحقیق دیگر در مورد موضوع تحقیق    ۱۱۷
پیشنهادهای تحقیق    ۱۱۹
منابع    ۱۲۱
پیوستها
پرسشهای تحقیق

رضایت شغلی معلمان

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پانزده − 3 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0