پایان نامه بررسی وضعیت افراد خود کشی کرده

بررسی وضعیت افراد خود کشی کرده – پایان نامه ی کارشناسی رشته ی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری

بریده ای از پایان نامه بررسی وضعیت افراد خودکشی کرده

در تمام جوامع و در سرتاسر تاریخ ، پدیده خودکشی بهنوعی مطرح بوده است . اما صنعتی شدن و فرارسیدن عصر مدرن و حتی فرا مدرن باعث افزایش نرخ خودکشی ها شده است . مطالعات اجتماعی مربوط به خودکشی در کشورهای مختلف حاکی از این است که هر چه جامعه از مرحله سنتی فاصله می گیرد و شهری و صنعتی تر می شود ، نرخ خودکشی افزایش می یابد . میزان خودکشی در کشورهای اروپای غربی حدود ۱۰ نفر در هر صد هزار نفر جمعیت تخمین زده شده است . و در میان کشورهای غیر اروپایی ، ژاپن در مرحله اول قرار دارد و میزان خود کشی آن ۶/۲۲ در هزار از جمعیت آن کشور برآورد شده است (منبع را ذکر کن)لذا با توجه به اهمیت این مسئله و تاثیر گذاری زیاد آن بر کشورمان (ایران )نگارنده تلاش نموده است که به بررسی وضعیت افراد خود کشی کرده در شهرستان ……..  بپردازد .

در سالهای اخیر نرخ خود کشی در شهرستان …..افزایش یافته و باعث نگرانی شده است .

لذا برای پژوهش تلاش می شود به بررسی وضعیت افراد خود کشی کرده و عوامل موثر بر افزایش نرخ خودکشی پرداخته شود .

طرح یا بیان مسئله:

برای بررسی هر پدیده اجتماعی، نخست باید آن را تعریف کرد و چارچوب موضوع مورد بررسی را مشخص و محدود کرد، زیرا قلمرو و دامنه مسائل و پدیده های اجتماعی گسترده و هم پوش است. پدیده های اجتماعی به دلیل پیچیدگیهای خود، ابعاد متفاوتی دارند که مطالعه همه آنها امکانپذیر نیست.

جامعه شناسی مسائل اجتماعی، طیف وسیعی از موضوعات جالب را در بر میگیرد و به مطالعه، تعریف بررسی علل و راه حل های مسائل اجتماعی می پردازد. خودکشی نیز مسئله ای اجتماعی است.

پس لازم است ابتدا آن را با رویکردهای جامعه شناختی تعریف کنیم و سپس توضیح دهیم که چرا مسئله ای اجتماعی است. سی رایت میلز در اثر ارزنده خود، پیمان جامعه شناسی یکی از نخستین و وسیع ترین تعاریف از مسئله اجتماعی را عرضه کرده است. «وی قویاً استدلال می کند که وقتی مشکلی در تعداد وسیعی از مردم تاثیر دارد باید به ماورای افراد و از این رو به ساختار اجتماعی، الگوهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه نظر افکنیم» ( موسوی نژاد.۱۳۷۶، ص۸۵-۸۰)

بنابراین، ملاک مسئله بودن پدیده ای در جامعه از دیدگاه میلز، آزار دهنده بودن آن برای شمار زیادی از مردم است. جامعه شناسان، بعد از میلز با الهام از وی، مسئله اجتماعی را مشکلاتی تعریف کرده اند که با تعداد فراوانی از مردم ارتباط دارد، ناشی از علل اجتماعی- ساختاری است و همچنین مستلزم راه حل های اجتماعی- ساختاری است. ( موسوی نژاد.۱۳۷۶، ص۸۰-۸۰)

حال، با این تعریف از مسئله اجتماعی، باید گفت که خودکشی مسئله ای اجتماعی است. در اغلب کشورهایی که اطلاعات آن در دسترس است، خودکشی در بین ۱۰ علت اول مرگ در تمام سالهای زندگی قرار دارد. در برخی کشورها نیز خودکشی یکی از ۳ علت اول مرگ در سنین ۱۵-۲۴ سالگی است با این زمینه به راحتی می توان به گستردگی مسئله خودکشی پی برد و از آن همچون مسئله اجتماعی فراگیری در جوامع کنونی بحث کرد. ( موسوی نژاد.۱۳۷۶، ص۸۸-۸۰)

امیل دورکیم، جامعه شناس بزرگ قرن نوزدهم، که بخشی از تلاشهای علمی خود را به بررسی مسئله اجتماعی خودکشی اختصاص داد، در اثر گرانقدرش، تعریف نسبتاً جامع و جامعه شناسانه ای از خودکشی داد. به نظر دورکیم، خودکشی عبارت است از هر نوع مرگی که نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم کردار مثبت یا منفی خودقربانی است که به نتیجه آن آگاه بوده است .

همانطوری که می دانیم، هر مشکلی به دنبال خود مشکلاتی دارد که در اینجا به چند مسئله و مشکلی که از خودکشی افراد ناشی می شود اشاره می کنیم:

کسی که اقدام به خودکشی می کند و از مرگ نجات پیدا می کند ممکن است بعد از این عمل، به علت اینکه همیشه خود را نزد دیگران سرافکنده احساس می کند و همیشه خود را سرزنش می کند، دچار بیماری روانی می شود و یا آنکه خوردن دارو برای خودکشی و یا وسیله مورد استفاده برای خودکشی اثرات منفی روی فرد گذاشته باشد که او را دچار بیماری روانی و جسمانی نماید و همین طور اثراتی که خودکشی فرد در بستگان او می گذارد اهمیت دارد.

اهمیت بررسی مسئله:

بررسی عوامل موثر در خودکشی در شهرستان کوهدشت و رابطه میان عوامل خودکشی، به چند دلیل اهمیت دارد.

نخست اینکه، خودکشی، حتی اگر پدیده ای اتفاقی و نادر باشد، به این دلیل که به عمر انسان یا انسانهایی خاتمه می دهد و خسارت جبران ناپذیری وارد می سازد، بسیار مهم است و برای جامعه ضایعه محسوب می شود.

دوم اینکه، بررسی اوضاع خاصی نظیر شهرستان …. که آمار خودکشی شرایط بحرانی آن را منعکس می کند و مسئله اجتماعی مهمی است که زنگ خطری را به صدا درمی آورد، ضروری است.

سوم اینکه، چون بر اساس پژوهش های جهانی (مانند مطالعات دورکیم در پاریس، ۱۸۹۷)؛ و (مرتون در آمریکا، ۱۹۷۱) و ایران (خسروی، ۱۳۴۲؛ محسنی؛ ۱۳۴۶؛ ازکیا؛ ۱۳۴۶؛ شیبانی، ۱۳۵۲ و محسنی تبریزی، ۱۳۷۲)، اکثر اقدام کنندگان به خودکشی را جوانان و مجردان تشکیل می دهند، اهمیت مسئله دو چندان می شود.

 


فهرست (پایان نامه بررسی وضعیت افراد خودکشی کرده)

فصل اول –کلیات تحقیق

چکیده ۵
مقدمه ۷
طرح یا بیان مسئله ۱۰
اهمیت و بررسی مساله۱۳
اهداف تحقیق ۱۵
فصل دوم- پیشینه و تاریخچه تحقیق(چارچوب نظری) ۱۶
پیشینه و تاریخچه ۱۸
خودکشی در ایران قدیم ۲۱
همه گیر شناسی ۲۲
جنسیت ۲۳
الکل و مصرف دارو ۲۳
آمار خود کشی در جهان ۲۴
خودکشی در ایران ۲۴
پیش بینی وقوع خودکشی ۲۶
روانشناسی رفتار خودکشی ۲۸
رفتار تکانشی ۲۹
تفکر دو بخشی ۲۹
حل مسئله ۳۰
حافظه ثبت شده خود ـ زندگی نامه ۳۰
ناامیدی ۳۱
افسردگی و اضطراب ۳۳
روش های خودکشی ۳۳
عوامل خطر ۳۴
خودکشی به عنوان یک راه فرار ۳۵
دیگر دلایل ۳۶

بیماری های ذهنی ۳۶
زیستی ۳۷
سوء مصرف مواد ۳۸
سیگار ۴۰
جنبه های اجتماعی ۴۰
فلسفه خودکشی ۴۱
خودکشی در سایر جانوران ۴۳
خودکشی از دیدگاه اسلام ۴۳
چارچوب نظری ۴۵
خودکشی در ایران ۵۲
خودکشی با گچ ساختمانی در لرستان ۵۴
نظریه های مردم شناختی ۶۰
نظریه های روان شناختی ۶۱
نظریه های روانکاوی ۶۲
تعاریف و ماهیت خودکشی ۶۳
شبه خودکشی ۶۵
جامعه شناسی خودکشی ۶۶
رویکرد تفسیری جامعه شناختی خودکشی ۶۷
چشم انداز های خودکشی نوجوانان ۶۸
مدل تحلیلی تحقیق ۷۲
فصل سوم- روش شناسی تحقیق ۷۳
روش تحقیق ۷۴
جامعه آماری ۷۴
نمونه آماری ۷۴
ابزار تحقیق ۷۵
بررسی نتایج ۷۵
سنجش ۷۵
تعاریف نظری ۷۶تعاریف عملیاتی ۷۸
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها ۸۰
مقدمه ۸۱
فصل پنجم- نتیجه گیری وپیشنهادات ۱۰۳
بحث و نتیجه گیری ۱۰۴
پیشنهادات ۱۰۶
چکیده لاتین ۱۰۸
منابع و مأخذ ۱۰۹

lrhgi nv l,vn o,n;ad

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0