تاثیر پولشویی بر رشد اقتصادی

پولشویی و اثرات اقتصادی آن

پولشویی و اثرات اقتصادی آن

پولشویی و اثرات اقتصادی آن

فهرست

مقدمه. ۱

فصل اول : پولشویی و مفاهیم مربوطه. ۲

پولشویی و اثرات اقتصادی آن. ۳

جلوگیری از پول شویی.. ۶

پول شویی چیست؟. ۷

چرا باید هویت خود را برای ACM  مشخص کنیم؟. ۷

در خصوص تعین هویت، چه مدارک و اطلاعاتی را باید برای ACM فراهم کنم؟. ۸

تعریف پول شویی (Money Laundry) 9

شیوه های پول شویی.. ۱۰

فصل دوم : اثرات پولشویی بر اقتصاد. ۱۲

اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان. ۱۳

روشهای مبارزه با پولشویی.. ۱۴

سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF) 15

مثالهایی از عملیات ضدپول شویی در دنیا ۱۵

ـ مراحل عملیات پول شویی.. ۱۸

آمار مربوط به پول شویی.. ۲۳

ـ فن آوری و خدمات مالی اینترنتی.. ۲۴

ـ بازرگانی الکترونیک… ۲۶

ـ خدمات مالی اینترنتی.. ۲۷

ـ مقابله با پول شویی.. ۲۹

واکنش جهانی در مقابل پول شویی.. ۳۰

پول شویی در ایران. ۳۲

مقررات مبازه با پول شویی.. ۳۵

شرایط اسلامی مبادله ،مانعی  بالقوه در مقابل پول شویی.. ۴۰

اطلاعات جمعیتی.. ۴۳

تکامل ساختاری جمعیتی.. ۴۴

نرخ مشارکت.. ۴۶

بار  تکفل.. ۴۶

تحلیل وضع و تقاضای نیروی کار. ۴۷

جمع بندی و نتیجه گیری.. ۵۳

منابع و مآخذ. ۵۴

مقدمه
پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد.

به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.

اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیت‌های قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، به حساب می‌آید. از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده پولوشیی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود .

فصل اول : پولشویی و مفاهیم مربوطه

پولشویی و اثرات اقتصادی آن

پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد.

گرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب :

– تخریب بازارهای مالی

– ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است(

-کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد

-افزایش ریسک خصوصی سازس،

– تخریب بخش خارجی اقتصاد ،

– بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره،

– توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.

گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گستردگی جرم مذکور  نبود اطلاعات لازم درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است.

در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد بررسی می‌شود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 + 15 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0