پروژه جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت یک زبان اسکریپتی که بوسیله مرورگر وب تفسیر یا intepret می شود. بطور گسترده در دنیای وب مورد استفاده قرار می گیرد.این زبان توسط شرکتNetscape به وجود آمد.در ابتدا نامش Live  script بودکه بعدها با حمایت شرکت Sun به نام  Java script درآمد.بیشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است.

جاوا اسکریپت دارای قابلیتهای زیادی است که در طول تحقیق ذکر شده است.

JavaScript

JavaScript

 

مقدمه :

انتخاب موضوع جاوا اسکریپت ،به معنی ورودبه دنیای طراحی و برنامه نویسی صفحات وب است. وب جهانی که در ابتدا تنها بعنوان مخزنی از اطلاعات مختلف که درقالب صفحاتی ساکن تنظیم شده بودند در نظر گرفته میشد. با رشد سریع خود توانست به یکی ازمهمترین وسایل آموزشی ،ارتباطی ،تجاری و تفریحی تبدیل شود. به موازات رشد سریع این رسانه، ابزارهاوروشهای توسعه آن نیز رشد کرده و متحول شده است .

گـر چه جاوا اسکریپت  یک زبان برنامه نویسی است،اما فراگیری آن بسیار ساده است. برخلاف اکثر زبانهای برنامه نویسی،برای آموختن این زبان به دانش زیادی نیاز ندارید.سادگی ودر عین حال تواناییهای فوق العاده این زبان آنرا به یک ابزار مشهور وپر طرفدار برای برنامه نویسی در صفحات وب تبدیل کرده است . در واقع امروزه کمتر صفحه وبی را می یابید که در آن از جاوااسکریپت استفاده نشده باشد.

 

جاوا اسکریپت چیست؟

وب جهانی (WWW)،درابتدا رسانه ای محسوب می شد که چیزی بیش از متن در خود داشت.

نسخه اولیه HTMLحتی قابلیت تعریف یک تصویر گرافیکی را نیزدرصفحه نداشت.سـایتهای وب امروزی می توانند شامل قابلـیتهای  بسیاری ازجمله تصاویرگرافیکی،صوت،انیمیشن،ویدیو وسایرمطالب چندرسانه ای باشند.زبانـهای اسکـریپت نویسی وب، مانندجـاوااسکـریپت ، یکی ازساده ترین روشهای ایجاد رابطه متقابل باکاربران وخلق جلوه های دینامیک محسوب میشوند.

 

۱ـ۱)اصول اسکریپت نویسی درصفحات وب :

 

اساساً انسانها برای انتقال دادن دستورات خود به کامپیوتر از زبانهایC,Basic وجاوا استفاده میکنند.اگرشما باHTML آشنا باشید بایدگفت حداقل یک زبان کـامپیوتری رامی شناسید.به کمک دستورات زبانHTML می توان با ساختار یک صفحه وب را تعریف کرد.مرورگر با اطـاعت از این دستورات ظاهر صفحه رابراساس ساختار مورد نظر تنظیم می نماید.

HTML یک زبان علامتگذاری ساده متن می باشد،نمی تواند با کاربران رابطه متقابل ایجاد کندویا ازآنجایی  که براساس شروط خاصی تصمیماتی رااتخاذ کند. برای انجام اعمالی ازاین قبیل باید از زبانهای پیـچیده تری کمک گرفت. چنین زبانی می تواند یک زبان برنامه نویسی ویا یک زبان اسکریپت باشد.

اکثرزبانهای برنامه نویسی پیچیده هستند.درمقابل، زبانهای اسکریپتی معمولاً ازساختاربسیارساده تری برخوردار هستند.دراین زبانها میتوان به کمک دستوراتی ساده،برخی ازعملیات موردنظررابانجام رساند.زبانهای اسکریپتی

نداشته می شوند.چنین سندی میتواند یک HTML ترکیب شده ومجموعه آنها در یک سندHTML  وب با دستورات صفحه دینامیک وب ایجادکند.

 

۲ـ۱)اسکـریپتهاو برنامه ها:

 

دستورات جـاوااسکـریپت برای اجرا شدن به یک مرورگر وب (Web Browers) و یابه طور کلی به یک نرم افزار مفسر جاواسکریپت (JavaScript Interpreetr) نیاز دارند. بعضی از زبانهای برنامه نویسی باید قبل از اجرا به کدهای زبان ماشین ترجمه شده و یا اصطلاحاً کمپایل شوند .

در مقابل ، دستورات جاوااسکریپت در هنگام اجرا تفسیر می گردند. به عبارت دیگر مرورگر با خواندن هر یک از این دستورات آنرا تفسیر و اجرا می نماید.

زبانهایی که تفسیر می شوند یک مزیت بزرگ دارند و آن این است که نوشتن و یا تغییر دادن دستـورات HTMLچنین زبانی بسیارساده است .مثلاً تغییر یک برنامه جاوااسکریپت به سادگی تغییر دستورات دریک سند HTML می باشد این تغیرات به محض بار شدن مجدد سند در صفحه وب اعمال خواهند شد.

 

۳ـ۱)معرفی جاوا اسکریپت

 

جـاوااسکـریپت برای اولین باربه وسیله شرکت نت اسکیپ توسعه یافته ودرمرورگرnetscapenavegator  به کار گرفته شد . این زبان،اولین زبان اسکـریپتی در عرصه وب به شماررفته و همچنان پر استفاده ترین زبان اسکـریپتی میباشد.

جاوااسکریپت در ابتداlivescript نام داشت ودرسال ۱۹۹۵درنسخه دوم netscapenavigator به کارگرفته شد سپس به جهت رابطه ای که با جاوا برقرار نمود جـاوااسکـریپت نام گرفت.

 

۴ـ۱)قابلیتهای جاوا اسکریپت

 

۱٫افزودن پیغامهای متحرک و متغیر به نوار وضعیت (status bar ) مرورگر.

۲٫بررسی محتویات یک پرسشنامه و انجام عملیات لازم بر روی آن قبل از ارسال پرسشنامه به سوی سرویسگر .

۳٫نمایش پیغامهای دلخواه بـرای کـاربرچه از داخل صفحه وب و چه ازطریق پنجره های هشـدار         (Alert windowse ) ساخت انیمیشن و یا تصاویری که در اثر حرکت یا کلیک کردن موس تغییرمی یابند.

۴٫تشخیص نوع مرورگر و نمایش دادن مطالب بر اساس آن.

۵٫تشخیص برنامه های اتصالی نصب شده و هشدار به کاربر در صورت نیاز به یک برنامه اتصالی خاص.

موارد بالا تنها نمونه های اندکی از قابلیتهائی هستند که جاوااسکریپت می تواند به یک صفحه وب بیفزاید.

با استفاده از این زبان می توان برنامه های کاملی را در یک صفحه وب خلق کرد . ما در این تحقیق سعـی

می کنیم به آموزش این زبان بپردازیم.

 

۵ـ۱)تفاوتهای جـاوا و جاوا اسکریپت:

 

این دو زبان ذاتاً با یکدیگر متفاوتند . مهمترین این تفاوتها عبارتند از :

۱٫اپلتهای جاوا برای اینکه بتوانند در یک مرورگر وب اجرا شوند ، باید کمپایل شده و به فایلهایی با پسوند class تبدیل شوند . در مقابل جـاوااسکـریپت از دستورات متنی استفاده کرده و می توانددر یک سند HTML نوشته شود.

۲٫اپلتهای جـاوا معمولاً در یک پنجره یا یک قسمت جداگانه از صفحه اجرا می شوند ولی دستورات جـاوااسکـریپت میتواند بر روی هر قسمت از صفحه وب تأثیربگذارند.

۳٫در حالی که جـاوااسکـریپت برای نوشتن برنامه های ساده، افزودن قابلیتهای دینامیک و ایجاد رابطه متقابل با کاربران بسیار مناسب است، به کمک جـاوا می توان برنامه هایی کاملاِ پیچیده خلق کرد. برای مثال یک نسخه از پردازشگر متنcorels wordperfect  که با استفاده از جـاوا نوشته شده در دسترس قرار دارد .

باید گفت انجام چنین پروژه ای به کمک جـاوااسکـریپت کاملاً غیر ممکن است .علاوه بر موارد مذکور،تفاوتهای زیاددیگری بین این دوزبان وجود دارد .به هرحال نکته مهم این است که به خاطر داشته باشید جـاوااسکـریپت و جاوا دو زبان کاملاً متفاوت هستند.هر دوی این زبان درموارد خاصی مفید هستند و حتی میتوان از هر دوی آنها در یک صفحه وب استفاده کرد .

۶ـ۱)چگونه جـاوااسکـریپت در یک صفحه وب قرار میگیرد ؟

همانطورکه میدانیدypertext Markup LanguageHTML  زبان خلق صفحات وب میباشندبرای یادآوری لیست زیر را در نظـربگیرید.ایـن لیست یک سندHTML ساده با یک عبارت جاوااسکریپت رانشـان میدهد:

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>OUR HOME  PAGE</TITLE>

<BODY>

<H1>THE  SOCIETY</H1>

<P>WELCOME TO OUR WEB PAGE. UNFORTUNATELY.</P>

<SCRIPT LANUAGE=”JAVASCRIPT”>

DOCUMENT.WRITE(DOCUMENT.LASTMODIFIED);

</SCRIPT>

</BODY>

</HTML>

این سند ،از یک قسمت سر (Head) ، که بیـن دستورات <head > …</head>  قرار گرفته،ویک قسمت بدنه (Body) ، که بـه وسیله دستورات<body>…</body>  مشخص گردیده ،تشکیل شـده است. بـرای افـزودن دستورات جـاوااسکـریپت به یک صفحه ،باید از دستور <script> بهره جست.

دستور<script> به مرورگرمیفهماند که ازاین قسمت سند،تاهنگامی که به دستـور پایانی</script> برخورد کند،با دستورات جاوااسکریپت مواجه خواهد شد.در اکثر موارد،استفاده از عبارات جـاوااسکـریپتی در خارج از محدوده دستور <script>مجاز نمیباشد

بویژگیlanguage که درکناردستور<script>  واقع شده است توجه کنید.ویژگی language= Javascript  به مرورگـر میفهماند که زبان اسکریپتی این قسمت از سند،جـاوااسکـریپت می باشد . به همـراه این ویژگی، همچنین میتوان شماره نسخه جـاوااسکـریپت را ذکر کند.

خلق یک اسکـریپت:

جاوااسکریپت یک زبان اسکریپت نویسی در صفحات وب است . دستورات جاوااسکریپت را میتوان مسـتقیماً درداخـل سندHTML قرار دادواین اسکریپتهادرهمان هنگام که صفحه وب در مرورگـر به نمـایش در میآید  اجرا خواهند شد .

 

۱ـ۲)ابزار اسکریپت نویسی:

 

ابزار اسکـریپت نویسی بر خلاف اکثرزبانهای برنامه نویسی، برای نوشتن جـاوااسکـریپت به نرم افزارخاصی نیاز ندارید.در واقع ، به احتمال زیاد شما تمامی ابزار لازم برای استفاده از جاوااسکریپت را در اختیـار دارید .بـه طور کلی، اولیـن ابـزاری که برای کار با جاوااسکریپت لازم است ،یک ویرایشگرمتن(Text E ditor)  میباشد . برنامه های جاوااسکریپت درقالب فایلهای متنی سـاده ومعمولاً بصورت جزئی ازیک سند HTML ذخیره می گردند . بنابراین که بتواند فایلهای متنی ASCII راویرایش کند،برای این کار مناسب خواهد بود.

به هر حال شما می تواند از بین ویرایشگرهای متعددی که دردسترسی قرار دارند (از یک ویرایشگر متن بسیار ساده گرفته تا پردازشگرهای پیچیده) یکی را انتخاب کرده و بدین منظور استفاده نمایید. برای مثال میتوانید از نرم‌افزار Notepad که در اکثر محیطهای ویندوز در دسترس قرار دارد بهره بگیرید.

توجه داشته باشید که اگر از یک پردازشگر پیچیده متن، برای خلق برنامه‌های جاوااسکریپت استفاده می‌کنید، باید برنامه خود را در قالب یک فایل متنی ASCII ذخیره نمایید.

بسیاری از پردازشگرهای متن از ساختارهای پیچیده‌تری به منظور ذخیره‌سازی فایلهای خوداستفاده می‌کنند.

بعلاوه ویرایشگرهای متعددی برای خلق اسنادHTML دردسترس قراردارندکه ازجاوااسکریپت نیز پشتیبانی می‌کنند.بسیاری ازآنها شامل قابلیتهای خاصی برای کارباجاوااسکریپت می‌باشند.مثلاًدستورات جاوااسکریپت را به رنگ دیگری نمایش می‌دهند.بعضی ازآنها می‌تواند بصورت اتوماتیک اسکریپت‌های ساده‌ای رابه صفحه اضافه کنند.

۲ـ۲)آغاز خلق اسکریپت :

برای نوشتن یک اسکریپت در سندHTML،باید از دستور<script> استفاده کنید.بعبارت دیگریک اسکریپت را باید بین دستورات آغازین و پایانی <script>…</script> قرار دارد.

بخاطرداشته باشیدکه بین دستـورات آغازی وپایانی<script>…</script> هیچ چیز بجزعبارتهاودستورات  جاوااسکـریپت قرار ندهید. حتی اگر در این بین یک دستور مجازHTML نیزوجودداشته باشد ، مرورگریک پیغام خطا نمایش خواهد داد.

 

بررسی قابلیتهای جاوا اسکریپت:

 

۱٫زیباتر کردن ظاهر یک صفحه وب به کمک جاوا اسکریپت

۲٫خلق پیغامهای متحرک

۳٫قابلیتهایی که جاوااسکریپت در مورد تصاویر و انیمیشن‌ها در اختیار ما می‌گذارد.

۴٫استفاده از جاوا اسکریپت برای ارزیابی محتوای پرسشنامه‌ها

۵٫تشخیص نوع مرورگر به کمک جاوااسکریپت

۶٫استفاده از جاوااسکریپت برای کار با برنامه‌های اتصالی

۷٫خلق برنامه‌های پیچیده‌تر به کمک جاوااسکریپت

۸٫چگونه می‌توانیم یک اسکریپت را از یک صفحه دیگر به صفحه وب خود منتقل کنیم.

 

۱ـ۳)زیباترکردن ظاهر یک صفحه وب به کمک جاوااسکریپت :

اگر تاکنون به مرورصفحات وب جهانی پرداخته باشید،مطمئناً به صفحات خسته‌کننده زیادی برخوردکرده‌اید باید گفت یکی از مهمترین موارد استفاده جاوااسکریپت، اضافه کردن جلوه‌هایی زیبا به صفحات وب میباشد از جمله میتوان به قابلیتهایی مانند پیغامهای متحرک، انیمیشن‌هاو روشهای جدید ارائه اطلاعات نام برد.

۱ـ۱ـ۳)استفاده از نوار وضعیت:

نوار وضعیت (Status bar) پایین‌ترین قسمت پنجره یک مرورگرراتشکیل میدهدکه معمولاًبه رنگ خاکستری دیده می‌شود. مهمترین نقشهایی که این نوار به عهده دارد شامل موارد زیر می‌باشد:

۱٫نمایش توضیحات مربوط به منوها و یا سایر ابزار مرورگر

۲٫نمایش URL پیوندهایی که نشانه‌گر موس بر روی آنها قرار داده می‌شود.

 

فهرست مطالب :

چکیده ۵

۱٫جاوا اسکریپت چیست؟  ۶

۱ـ۱٫ اصول اسکریپت نویسی در صفحات وب …….۶

۲ـ۱٫ اسکریپتها و برنامه ها ۶

۳ـ۱٫ معرفی جاوااسکریپت ۷

۴ـ۱٫ قابلیتهای جاوااسکریپت ۷

۵ـ۱٫جاوااسکریپت در مقابل جاوا ۷

۶ـ۱٫چگونه جاوااسکریپت در صفحات وب قرار میگیرد۸

۲٫خلق یک اسکریپت ..۸

۱ـ۲٫ابزار اسکریپت نویسی ۹

۲ـ۲٫آغاز خلق اسکریپت ۹

۳٫ بررسی قابلیتهای جاوا اسکریپت ۹

۱ـ۳٫ زیباتر کردن صفحات وب به کمک جاوااسکریپت ۱۰

۱ـ۱ـ۳ .استفاده از نوار وضعیت ۱۰

۲ـ۳٫کاربابرنامه های اتصالی ۱۰

۴٫ برنامه های جاوااسکریپت چگونه کار میکنند. ۱۱

۱ ـ۴٫ توابع درجاوااسکریپت ۱۱

۲ـ۴٫ اشیاءدر جاوااسکریپت ۱۳

۱ـ۲ـ۴ . جاوااسکریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می کند۱۳

۳ـ۴٫کنترل حوادث ۱۳

۴ـ۴٫ مخفی کردن اسکریپتها از مرورگرهای قدیمی ۱۴

۵٫ استفاده از مقادیر و ذخیره سازی آن ۱۵

۱ ـ ۵٫ انتخاب نام برای متغییرها ۱۵

۲ـ ۵٫ تعیین مقدار برای متغییر ها. ۱۵

۱ـ۲ـ۵٫ انواع اساسی داده ها در جاوااسکریپت ۱۶

۳ـ ۵٫ انواع داده جاوااسکریپت۱۶

۶ . آرایه ها و رشته ها ۱۶

۱ـ۶ .خلق یک شیء String17

۷٫ بررسی و مقایسه متغییرها ۱۷
۱ـ۷ . دستورIf17
۲ـ۷ . دستورEles 18

۸ . تکرار دستورات باکمک حلقه ها ۱۸

۱ـ ۸ . حلقه های For18

۲ـ ۸ . حلقه های While19

۳ـ ۸ . حلقه های Do…while 19

۹٫ اشیاء درون ساخت مرورگر۱۹

۱ـ ۹ . اشیاء چیستند؟ ۱۹

۱ـ ۱ـ ۹٫خلق اشیاء ۱۹

۲ـ ۹ . خاصیتهای اشیاء و مقادیر۲۰

۳ـ ۹ . گـرد کردن اعداد ۲۰

۴ـ ۹ . خلق اعداد تصادفی ۲۱

۵ ـ ۹٫ کـار با تاریخها ۲۱

۱۰ . مدل شیئی سند (DOM21

۱ـ ۱۰ . درک مدل شیئی سند ۲۱

۲ـ ۱۰ . دسترسی به تاریخچه مرورگـر ۲۲

۱۱٫ خلق اشیاء اختصاصی ۲۳

۱ـ۱۱ . استفاده از اشیاء برای ساده کردن اسکریپتها ۲۳

۲ـ۱۱ . اختصاصی کردن اشیاء درون ساخت ۲۴

۱۲ . پنجره ها و زیر صفحه ها ۲۴

۱ـ ۱۲ . کنترل پنجره ها با استفاده از اشیاء ۲۴

۲ـ۱۲ . ایجاد وقفه های زمانی ۲۵

۳ـ ۱۲ . استفاده از اشیاء جاوا اسکریپت برای کار با زیر صفحه ها ۲۵

۱۴٫ دریافت اطلاعات به کمک پرسشنامه ها ۲۶

۱ـ ۱۴٫ اصول طراحی پرسشنامه ها درHTML  ۲۶

۲ـ ۱۴ . شیءfrom در جاوااسکریپت ۲۶

۳ـ ۱۴ . ورودیهای متن ۲۶

۴ـ ۱۴ . ورودیهای چند خطی متن ۲۶

۵ـ ۱۴ . کـار با متن در پرسشنامه ها ۲۶

۶ـ۱۴ . دکمه ها ۲۷

۷ـ ۱۴ . مربعهای گـزینش ۲۷

۸ ـ ۱۴ . دکـمه های رادیوئی ۲۷

۱۵ . تصاویر گـرافیکی و انیمیشن ۲۸

۱ـ ۱۵ . استفاده از جاوااسکریپت برای کار با نقشه های تصویری ۲۸

۲ـ ۱۵ . تصاویر دینامیک در جاوااسکریپت ۲۸

۱۶ . اسکریپتهای فرامرور گری ۲۹

۱ـ ۱۶ . دریافت اطلاعات مرورگر ۲۹

۲ـ ۱۶ . حل مشکل ناسازگاری مرورگرها ۲۹

۳ـ ۱۶ . خلق یک صفحه چند منظوره ۲۹

۴ـ۱۶ . هدایت کاربران به صفحات وب ۲۹

۵ـ۱۶ . خلق یک صفحه چند منظوره ۲۹

۱۷ . کـار با شیوه نامه ها ۳۰

۱ـ ۱۷ . معرفیHTML دینامیک ۳۰

۲ـ ۱۷ . شیوه و ظاهرصفحات ۳۱

۳ـ۱۷ . تعریف و استفاده از شیوه هایCSS 31

۴ـ ۱۷ . تنظیم مکـان متن ۳۱

۵ـ ۱۷ . تغییر رنگ و تصاویر زمینه ۳۲

۶ـ ۱۷ . کـار با فوتنهـا ۳۲

۷ـ ۱۷ . کنترل شیوه ها بکمک جاوااسکریپت ۳۲

۱۸ .  استفاده از لایه ها برای خلق صفحات دینامیک ۳۳

۱ـ ۱۸ . لایه ها چگونه کار میکنند؟ ۳۳

۲ـ ۱۸ . دو استاندارد برای خلق لایه ها ۳۳

۳ـ ۱۸ . خلق لایه های CSS 34

۴ـ ۱۸ . تعریف خواص لایه ها ۳۴

۱۹ . استفاده از جاوااسکریپت برای توسعه یک سایت وب ۳۴

۱ـ ۱۹ . خلق سند HTML   ۳۴

۲ـ ۱۹ . استفاده از لیستهای بازشونده برای تسهیل هدایت کاربران ۳۵

۳ـ ۱۹ . خلق دستوراتHTML ،وایجاد ساختارداده ای ۳۵

۴ـ ۱۹ . افزودن توضیحاتی در مورد پیوندها ۳۶

۵ـ ۱۹ . استفاده از پیوندهای گـرافیکی ۳۶

۲۰ . نتیجه ۳۷

۲۱ . خلاصه ۳۸

۲۲ . فهرست منابع ۳۹

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0