پایان نامه رضایت دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات – رایگان

میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات

هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد

این پایان نامه به صورت pdf در قسمت سمت راست به صورت رایگان قابل دانلود می باشد.

رضایت دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات

رضایت دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات

اهداف پژوهش

هدف کلی
میزان رضایتمندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته خوابگاهها در دانشگاه فردوسی مشهد.

اهداف ویژه

۱٫ برای نظم و هماهنگی در اجرای مسابقات

۲٫ بررسی زمان مسابقات

۳٫ بررسی مکان مسابقات

۴٫ بررسی تبلیغات مسابقات

۵٫ بررسی میزان همکاری برگزارکنندگان مسابقات

۶٫ بررسی میزان جذابیت مسابقات

۷٫ بررسی میزان رضایتمندی از داوری مسابقات

۸٫ بررسی نحوه برخورد برگزارکنندگان

۹٫ بررسی تنوع رشته های ورزشی مسابقات

۱۰٫ بررسی استقبال از مسابقات

۱۱٫ بررسی کیفیت اجرای مسابقات نسبت به سالهای قبل

۱۲٫ بررسی سطح مسابقات

۵-۱ فرضیات تحقیق

۱٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از نظم و هماهنگی در اجرای مسابقات راضی نیستند.

۲٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از زمان مسابقات راضی نیستند.

۳٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از مکان مسابقات راضی نیستند.

۴٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از تبلیغات مسابقات راضی نیستند.

۵٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان همکاری برگزارکنندگان مسابقات راضی نیستند.

۶٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان جذابیت مسابقات راضی نیستند.

۷٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان رضایتمندی از داوری مسابقات راضی نیستند.

۸٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از نحوه برخورد برگزارکنندگان راضی نیستند.

۹٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از تنوع رشته های ورزشی مسابقات راضی نیستند.

۱۰٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان استقبال مسابقات راضی نیستند.

۱۱٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از کیفیت اجرای مسابقات نسبت به سالهای قبل راضی نیستند.

۱۲٫ دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از از سطح برگزاری مسابقات در مجموع راضی نیستند.

۶-۱ سوال پژوهشی

۱٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از نظم و هماهنگی در اجرای مسابقات راضی هستند؟

۲٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از زمان برگزاری مسابقات راضی هستند؟

۳٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از مکان برگزاری مسابقات راضی هستند؟

۴٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از تبلیغات مسابقات راضی هستند؟

۵٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان همکاری برگزارکنندگان مسابقات راضی هستند؟

۶٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان جذابیت مسابقات راضی هستند؟

۷٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان رضایتمندی از داوری مسابقات راضی هستند؟

۸٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از نحوه برخورد برگزار کنندگان مسابقات راضی هستند؟

۹٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از تنوع رشته های ورزشی مسابقات راضی هستند؟

۱۰٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از میزان استقبال از مسابقات راضی هستند؟

۱۱٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از کیفیت اجرای مسابقات نسبت به سالهای قبل راضی هستند؟

۱۲٫ آیا دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه فردوسی مشهد از سطح برگزاری مسابقات در مجموع راضی هستند؟

 

 

فهرست مطالب – رضایت دانشجویان دختر از مسابقات ورزشی

فصل اول- طرح تحقیق.. ۱

۱-۱       مقدمه. ۲

۲-۱ بیان مساله. ۲

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۳

۴-۱ اهداف پژوهش… ۳

۱-۴-۱ هدف کلی.. ۳

۲-۴-۱ اهداف ویژه ۳

۵-۱ فرضیات تحقیق.. ۴

۶-۱ سوال پژوهشی.. ۵

۷-۱ محدودیت های تحقیق.. ۷

۱-۷-۱ قابل کنترل. ۷

۲-۷-۱ خارج از کنترل. ۷

۸-۱ واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. ۷

فصل ۲- پیشینه تحقیق.. ۹

۱-۲ مقدمه: ۱۰

۲-۲ پیشینه تحقیق.. ۱۰

فصل ۳- روش تحقیق.. ۱۲

۱-۳ مقدمه. ۱۳

۲-۳ روش تحقیق.. ۱۳

۳-۳ جامعه آماری.. ۱۴

۴-۳ جمعیت نمونه «نمونه آماری» ۱۴

۵-۳ متغیرهای تحقیق.. ۱۴

۱-۵-۳ متغیر وابسته: ۱۴

۲-۵-۳ متغیر مداخله گر: ۱۴

۶-۳ مطالعه مقدماتی.. ۱۴

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری.. ۱۵

۱-۴ مقدمه. ۱۶

۲-۴ مشخصات آزمودنیها ۱۶

۳-۴ توصیف سوالهای اختصاصی پرسشنامه. ۱۹

۱-۴-۴ آزمون فرضیه اول. ۲۴

۲-۴-۴ آزمون فرضیه دوم. ۲۵

۳-۴-۴ آزمون فرضیه سوم. ۲۵

۴-۴-۴ آزمون فرضیه ۴٫ ۲۶

۵-۴-۴       آزمون فرضیه ۵٫ ۲۶

۶-۴-۴ آزمون فرضیه ۶٫ ۲۷

۷-۴-۴  آزمون فرضیه ۷٫ ۲۷

۸-۴-۴ آزمون فرضیه ۸٫ ۲۸

۹-۴-۴ آزمون فرضیه نهم. ۲۸

۱۰-۴-۴ آزمون فرضیه دهم. ۲۹

۱۱-۴-۴ آزمون فرضیه یازدهم. ۲۹

۱۲-۴-۴ آزمون فرضیه دوازدهم. ۳۰

فصل ۵- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق.. ۳۱

۱-۵ مقدمه: ۳۲

۲-۵ بحث و نتیجه گیری.. ۳۲

۳-۵ محدودیتهای پژوهش… ۳۴

۴-۵ پیشنهادات… ۳۴

۵-۵ خلاصه تحقیق.. ۳۵

منابع و مآخذ. ۳۷

رضایت دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات ورزشی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0