پایان نامه در مورد پوست و چرم سبک (داخلی و خارجی ) رایگان

کشور ایران به دلیل داشتن انواع پوست بز و گوسفند از تولید کنندگان عمده پوست و چرم سبک محسوب می‌شود و به علت آب و هوای نیمه خشک پوست گوسفند و بز ایران از مرغوبیت بالایی برخوردار است ولی متأسفانه دامداران کشور به دلیل کم ارزش قلمداد نمودن پوست و پشم و اینکه نوع تغذیه در ایران بیشتر به گوشت گوسفند اختصاص دارد و همچنین به علت نداشتن آگاهی و انگیزه لازم جهت حفظ و حراست از این ثروت ملی، توجه لازم را مبذول نمی‌دارند و از سالیان گذشته انواع پوست، سالامبور و محصولات نیمه ساخته چرمی‌از کشور ما با دیدگاه سنتی صادر گردیده است

که عمده صادرات ایران بر حسب آمار موجود مختص به صدور سالامبور و کراست بوده است و این در حالی است که می‌توان ارزش افزوده زیادی را از طریق تولید محصولات ساخته شده چرمی‌ به وجود آورده و به تبع آن درآمد ارزی بالایی را تحصیل نمود. بویژه اینکه محصولات چرمی‌از تنوع بالایی برخوردار بوده به نحوی که تنوع این محصولات بالغ بر ۶۰ نوع می‌گردد و هر ساله در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی نمایشگاههای محصولات چرمی‌به نمایش گذاشته می‌شود که متأسفانه نقش کشور ما علی رغم امکانات بالقوه و بالفعل در این نمایشگاهها بسیار کم رنگ می‌باشد

برای مثال در سال ۱۳۷۶ در نمایشگاههای جهانی چرم و البسه چرمی‌در پاریس و بولونیا ایتالیا و بارسلون اسپانیا و دوسلدورف آلمان در کنار کشورهای پیشرفته جهان، کشورهای ترکیه، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، اتیوپی و بورکینافاسو دارای چندین غرفه بودند ولی هیچ اثری از محصولات و صنعتگران ایران و پرچم مقدس جمهوری اسلامی‌ایران نبود.

قطعاً وجود چنین نقیصه ای برایند عوامل متعددی است که شناخت آنها و بویژه حرکت در جهت رفع موانع، این امکان را فراهم خواهد ساخت تا به گونه ای شایسته استعداد و ظرفیت های خود را در صحنه بین الملل عرضه نماییم.

پژوهشگر در این تحقیق، به دنبال تبیین و تحلیل متغیرها و عواملی است که صادرات محصولات کشور را چه به صورت مثبت و چه منفی، تحت تأثیر قرار می‌دهند و از این طریق ضمن بیان این عوامل، راه کارهای مناسب جهت بهبود و ارتقاء صادرات محصولات چرمی‌را پیشنهاد خواهد کرد. در واقع مسأله اصلی تحقیق این است که موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات چرمی‌سبک شناسایی شده و گامهایی را که در جهت رفع این موانع می‌توان برداشت تعیین کرد.

 پوست و چرم سبک

پوست و چرم سبک

هدف از مطالعه موضوع:(پوست و چرم سبک)

۱-   دستیابی به تصویر وضعیت موجود به ویژه ترسیم مسائل و مشکلات تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات چرمی‌سبک.

۲-   کمک به سیاست گذاران در امر صادرات و فروش محصولات چرمی‌و توجه بیشتر به ارزش افزوده ای که از این طریق بدست خواهد آمد.

۳-   فراهم آوردن مبنایی برای مراجعه استفاده کنندگان در زمینه صادرات و فروش محصولات چرمی‌به دلیل اطلاعات جمع آوری شده در این خصوص.

۴-   جلب توجه دست اندرکاران تولید و صادرات محصولات چرمی‌سبک به ضرورت تحول در بینش و شیوه های انجام کار.

ضرورت انجام تحقیق:(پوست و چرم سبک)

متأسفانه پوست به عنوان یک ماده اولیه ارزشمند مورد بی لطفی قرار گرفته است و قرنها توسط افراد خواص با دیدگاه سنتی و صرفاً برای منافع کوتاه مدت و بدون توجه به ارزش افزوده زیادی که می‌تواند ایجاد نماید صادر گردیده است و به تبع آن صنعت چرم ایران نیز علیرغم امکانات بالقوه و بالفعل نتوانسته است جایگاه خود را تثبیت نماید.

ایران با پرورش ۴۸ میلیون رأس گوسفند (۸۴/۳% گوسفند جهان) و ۱۶ میلیون رأس بز (۳% بز جهان) سهم کمی‌از صادرات را عهده دار می‌باشد[۱]. کشتار سالانه انواع دام سبک و سنگین در کشور ایران ۳۰ میلیون رأس می‌باشد که بعبارتی روزانه ۸۲۰۰۰ رأس را شامل می‌شود که ۷۰۰۰۰ رأس آن سبک می‌باشد و با احتساب روزهای کار در سال، معدل روزانه ۹۲۰۰۰ جلد پوست سبک می‌باشد[۲]. همانطور که گفته شد عمده صادرات ایران بصورت سالامبور و چرم نیمه تکمیل شده می‌باشد و اکثراً مرغوبترین پوستها به خارج صادر می‌گردد. و تولید کننده چرم و البسه چرمی‌داخلی مجبور است از پوست و چرم با کیفیت پایین تر استفاده نماید.

صادرات سالانه ۱۹-۲۰ میلیون جلد سالامبور، حدود یکصد میلیون دلار ارزآوری را در بر خواهد داشت و اگر تبدیل به لباس و محصولات چرمی‌شود تا یک میلیاد و چهارصد میلیون دلار ارزآوری دارد. تحقق چنین دستاوردی جز با اعمال مدیریت صحیح و استفاده از تکنولوژی پیشرفته و در فضای تولید مناسب ممکن نمی‌باشد در حالیکه در صورت تغییر بینش و فعالیت علمی‌می‌توان محصولات متنوع و قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید نمود و از طریق توسعه این صنعت علاوه بر ارزآوری فراوان، برای تعداد زیادی از افراد جامعه اشتغال نیز ایجاد نمود که این گام با سیاست های نظام جمهوری اسلامی‌در جهت توسعه صادرات غیر نفتی و اولویت ایجاد اشتغال در جامعه جوان کشور ایران هم راستا بوده و ضرورت پرداختن به آن از اولویت های اقتصادی-بازرگانی کشور قلمداد می‌گردد[۳].

پیشینه تحقیق:

جدید بودن موضوع تحقیق، یکی از ویژگی های این پژوهش می‌باشد. در خصوص صنعت چرم پژوهش های اندکی در دانشگاهها صورت گرفته است و تحقیقات قبلی نیز بصورت کلی و محض به صنعت چرم و صادرات و واردات آن نگریسته اند ولی هیچکدام با دید مدیریتی به این مسأله نپرداخته اند. لازم به ذکر است که تنها دو عدد پایان نامه کارشناسی ارشد در زمینه صنعت چرم تدوین شده اند که اولی به نام «قیمت تمام شده محصولات چرمی»[۴] و با دید حسابداری به مسئله نگریسته است و دومی‌به نام «چرم، صادرات و واردات»[۵] بصورت کلی و صرفاً با دید اقتصادی و تراز بازرگانی به این مسئله پرداخته است که هر دو از لحاظ محتوایی با پژوهش حاضر تفاوت دارند – و در حدی که پژوهشگر تحقیق نموده است می‌توان گفت در خصوص صادرات محصولات چرمی‌سبک و با دید مدیریتی این اولین پژوهش دانشگاهی می‌باشد.

همچنین باید یادآور شد که بجز طرحهای تحقیقاتی بنام طرح مطالعاتی ارتقاء کیفیت، بهره وری و کاهش ضایعات در واحدهای تولیدی چرم که توسط مدیریت صنایع کوچک وزارت صنایع انجام شده است و نیز طرح مطالعاتی بنام بازار جهانی پوست، چرم و کفش چرمی‌که توسط مرکز پژوهش های بازرگانی وزارت بازرگانی صورت گرفته است و کتاب دوجلدی شیمی‌پوست و چرم که با کمک بانک صنعت و معدن به چاپ رسیده است کار قابل ملاحظه دیگری توسط وزارت خانه ها و ادارات تابعه آنها صورت نگرفته است و سایر اطلاعات موجود دریافتی از سازمانهای دولتی اکثراً به صورت جسته و گریخته و بی نظم بوده و تا حدی، مغایر با اطلاعات سازمان های دیگر می‌باشد.

فرضیات

با توجه به بررسی های مقدماتی، مطالعات کتابخانه ای، نقطه نظرات ارائه شده در گزارشات اقتصادی و بازرگانی و عوامل عمومی‌مؤثر بر صادرات محصولات چرمی‌فرضیات زیر ارائه می‌گردد:

۱-      قوانین و مقررات صادراتی موجود در کشور از صادرات محصولات چرمی‌سبک حمایت می‌کند.

۲-      صادرکنندگان محصولات چرمی‌سبک از دانش و فنون بازاریابی آگاهی لازم را دارند.

۳-      محصولات چرمی‌سبک از کیفیت مناسب برای صادرات برخوردار می‌باشند.

۴-   روشهای نوین تولید (فن آوری جدید) محصولات چرمی‌سبک از سوی تولید کنندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۵-      محصولات چرمی‌سبک تولید شده صادراتی، از قیمت رقابتی برخوردار می‌باشند.

۶-      محصولات چرمی‌سبک تولید شده از تنوع لازم برای صادرات برخوردار می‌باشند.

تعریف عملیات متغیرها:
متغیر تابع = f (متغیرهای مستقل)

متغیر تابع: فروش

نحوه عرضه: نحوه تولید، قیمت، کیفیت، نحوه عرضه، بازاریابی.

نوع تحقیق و دلایل آن:

در این تحقیق با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات آماری و تاریخی اقدام شده و نیز از طریق مصاحبه به بررسی فرضیه ها اقدام گردیده است.

ابزار گردآوری داده ها:

در این پژوهش اطلاعات از طریق مصاحبه های حضوری و در مواردی با استفاده از مکاتبات الکترونیکی (E-Mail) و از سوی دیگر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

جامعه آماری:

شامل مراکزی می‌باشد که در زمینه تولید و صادرات محصولات چرمی‌سبک فعالیت می‌کنند و نیز تعدادی از فروشگاههای محصولات چرمی‌در سطح مشهد.

مراحل انجام تحقیق:

پس از انتخاب موضوع با استفاده از تجربیات و مشاوره های یکی از صادرکنندگان فرضیه ها را تنظیم نموده و با توجه به آنها اقدام به انجام مصاحبه گردید. در کنار آن به جمع آوری مطالب کتابخانه ای پرداخته شد.

تعریف مفاهیم:

محصولات چرمی‌سبک: در برگیرنده کلیه فرآورده هایی است که توسط عمل دباغی از پوست سبک بدست می‌آید و شامل پوست، سالامبور، وت بلو، کراست، دایکراست، چرم، جیر و نهایتاً کالاهای ساخته شده از چرم و جیر می‌باشد.

پوست[۶]: پوست لایه یا جداره ای است که بین بدن موجودات زنده و دنیای اطراف آنها قرار گرفته و انجام وظیفه می‌کند یا پوشش خارجی سطح بدن کلیه موجودات زنده را پوست می‌نامند که در حقیقت مرزی بین دنیای خارجی و داخلی بدن آنها می‌باشد.

پوست سنگین[۷]: پوست های گاو، گوساله، گاومیش و شتر را پوست های سنگین می‌گویند که با توجه به وزنشان به چهار دسته سبک، متوسط، سنگین و خیلی سنگین تقسیم می‌شوند.

پوست سبک[۸]: پوست های گوسفند، بز، بزغاله و بره را پوستهای سبک می‌گویند و چرم تولید شده از این نوع پوستها را چرم سبک می‌نامند.

دباغی[۹]:  عبارت از مجموعه فرآیند شیمیایی است که جهت بهبود خواص پوست از قبیل نگهداری درازمدت  همراه با افزایش مقاومت در برابر ضایعات ناشی از فعالیت باکتری های مضر برای پوست، رطوبت، دما، کشش و سایش انجام می‌گیرد.

سالامبور[۱۰]:  در این مرحله از ساخت چرم، پوست نمک زده را به حالت اسیدی در می‌آورند تا بتوانند آن را برای مدت طولانی تری نگهداری کنند. در حقیقت این عمل اولین مرحله از ساخت چرم می‌باشد.

وت بلو[۱۱]:  پوست دباغی شده با کرم می‌باشد. در صورتیکه به سالامبور کرم زده شود تبدیل به وت بلو می‌گردد.

کراست[۱۲]:  پوست دباغی شده ای را گویند که هنوز هیچگونه رنگ رویه یا استری بر روی آن پاشیده نشده باشد و به رنگ آبی لاجوری  می‌باشد. و یا به چرمهایی گفته می‌شود که پس از مرحله دباغی، مراحل تکمیلی هنوز بر روی آن انجام نگرفته است.

دایکراست[۱۳]:  پوست دباغی شده ای را گویند که یک لایه رنگ آستری بر روی آن پاشیده شده است و پس از پاشیدن رنگ رویه اصلی تبدیل به چرم آماده نشده می‌گردد و بایستی برای تبدیل به چرم آماده شده بر روی آنها عمل فینیشینگ انجام شود.

فینیشینگ[۱۴]:  به کلیه مراحلی که به منظور بهتر ساختن خواص و ظاهر چرم، نظیر ضد آب شدن و دوام انجام می‌گیرد فینیشینگ اطلاق می‌شود. این مراحل شامل سفید کردن، سمباده زدن، غلطک کردن، برق انداختن، پرس صاف. چاپ و نرم کردن می‌باشد.

چرم[۱۵]: عبارتست از پوست حیوانات و جانوران که بوسیله پاره ای مواد شیمیایی و اعمال فیزیکی و شیمیایی از حالت ابتدایی خارج شده و به صورت ثابت و فاسد نشدنی در آمده است که به کمک مواد دباغی و عملیات فیزیکی و شیمیایی تغییر شکل
داده است.

جیر[۱۶]:  از پوستی که دارای رخ بوده و از طرف داخلی سمباده شده باشد تهیه می‌گردد. جیر عاری از آثار وریدی بوده و در سطح داخلی سمباده شده است و رنگ آن یکنواخت و پرز آن به یک اندازه معین بلند و کوتاه می‌باشد. رنگ رویی جیر کاملاً ثابت است. ضخامت آن در حدود ۸/۰ الی ۲/۲ میلیمتر و حالتش نرم و پر (چاق یا نطع دار) می‌باشد.

فهرست مطالب (پوست و چرم سبک)

فصل اول طرح تحقیق… ۱

بیان موضوع یا تعریف مسأله: ۲

ضرورت انجام تحقیق: ۴

پیشینه تحقیق: ۵

فرضیات…. ۶

تعریف عملیات متغیرها: ۷

نوع تحقیق و دلایل آن: ۷

ابزار گردآوری داده ها: ۸

جامعه آماری: ۸

مراحل انجام تحقیق: ۸

تعریف مفاهیم: ۸

محدودیت ها ۱۲

فصل دوم ادبیات تحقیق.. ۱۳

تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی: ۱۴

تکنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم. ۲۱

مراحل ساخت چرم. ۲۸

عوامل مؤثر بر کیفیت پوست و چرم ۳۰

الف- پوست: ۳۰

ب- چرم: ۳۳

انواع چرم و موارد استفاده از آن: ۳۵

انواع محصولات چرمی: ۳۷

بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن.. ۳۹

تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه ۴۰

جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور. ۴۲

آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی… ۴۲

نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال.. ۴۳

تعریف استراتژی… ۴۵

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی… ۴۵

الف- استراتژی جایگزینی واردات… ۴۵

ب- استراتژی توسعه صادرات: ۴۷

انواع استراتژی های رقابتی عام. ۴۸

رهبری در هزینه. ۵۰

تمایز محصول. ۵۱

تمرکز (محدودنگری) ۵۳

میانه روی.. ۵۵

تعریف بازاریابی: ۵۷

استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار. ۵۸

۱- استراتژی بازاریابی یکسان.. ۵۹

۲- استراتژی بازاریابی تفکیکی… ۵۹

۳- استراتژی بازاریابی تمرکزی… ۶۰

ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار. ۶۱

تقسیم بندی بازار های بین المللی… ۶۳

استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی ۶۵

آمیخته محصول. ۶۶

اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی ۶۸

آمیخته تشویق و ترفیع. ۷۰

اجزای تشویق و ترفیع. ۷۱

توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی ۷۲

تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی… ۷۳

۱- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل.. ۷۴

۲- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) 83

۳-  تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter) 85

۴- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) 87

۵- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) 96

۶- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 103

فصل سوم – روش تحقیق… ۱۰۷

مقدمه. ۱۰۸

روش تحقیق.. ۱۰۸

روش جمع آوری اطلاعات…. ۱۰۸

منابع اطلاعات ثانویه. ۱۰۹

منابع اطلاعات اولیه. ۱۱۰

روش اجرای پرسشنامه. ۱۱۰

جامعه آماری: ۱۱۱

نمونه آماری… ۱۱۱

تهیه و تنظیم پرسشنامه. ۱۱۳

نحوه توزیع سوالات پرسشنامه. ۱۱۴

روشهای آماری مورد استفاده. ۱۱۶

فصل چهارم – جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۹

مقدمه. ۱۲۰

اطلاعات مربوط به ویژگیهای مدیران مراکز نمونه گیری شده. ۱۲۰

آماره آزمون. ۱۲۵

سوالات مربوطه: ۱۲۷

بررسی فرضیه ۲: ۱۲۹

آماره آزمون: ۱۲۹

آزمون فرضیه ۲: ۱۲۹

جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی… ۱۲۹

بررسی فرضیه ۳: ۱۳۸

آماره آزمون.. ۱۳۸

جداول آزمون فرض گروه نمونه مراکز صنعتی… ۱۳۹

سوالات مربوطه: ۱۴۱

بررسی فرضیه ۴: ۱۴۵

آزمون فرضیه ۴: ۱۴۶

آزمون فرضیه ۴: ۱۴۷

سوالات مربوطه: ۱۴۸

بررسی فرضیه ۵: ۱۵۱

آزمون فرضیه ۵: ۱۵۱

تذکر: ۱۵۳

سوالات مربوطه: ۱۵۴

بررسی فرضیه ۶: ۱۵۶

آماره آزمون: ۱۵۶

آزمون فرضیه ۶: ۱۵۶

سوالات مربوطه: ۱۵۸

فصل پنجم –  نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۶۱

نتیجه گیری… ۱۶۲

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۶۲

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۲: ۱۶۳

نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه ۳: ۱۶۵

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۶۷

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه ۵: ۱۶۹

پیشنهادات…. ۱۷۱

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۱: ۱۷۱

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۲: ۱۷۳

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۳: ۱۷۷

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۴: ۱۷۸

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه ۵: ۱۸۰

پیشنهادات در ارتباطات با فرضیه ۶: ۱۸۲

سایر پیشنهادات…. ۱۸۴

سایر پیشنهادات…. ۱۸۵

توصیه به سایر دانشجویان محققین.. ۱۸۸

منابع: ۱۹۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0